Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nem vagyunk egyedül

Egy sci-fi... nem vetekszik a mai nagyszerű és divatos cyber-fiction, vagy techno-thriller műfajából kikerülő alkotásokkal, - "csak" egy egyszerű - talán túl egyszerű - történet, de ő az, aki megjelent az ÚjGalaxis 7. számában, így egy kis időre "beköltöztem" az Alexandrába...

 
-         89678 jelentkezzen! Engedélyt kérek Z 767-től jelentéstételre!
 
-         Engedélyt megadom!
 
-         Befejeztem küldetésem a Föld nevű égitesten. Részletes beszámolómat rögzítve a szokásos módon fogom eljuttatni. Várom kérdéseit!
 
-         26868-as parancsot teljesítette?
 
-         Természetesen! Nem kerültem közvetlen kapcsolatba a földi lényekkel csupán megfigyeléseket végeztem.
 
-         Röviden mi a véleménye a bolygóról és lakóiról.
 
-         A bolygó tekintetében bizonyítást nyertek eddigi ismereteink. Az M típusú csillag harmadik bolygója, lakói Földnek nevezik. Az M típusú csillagot Napnak hívják. Ismereteik elég hiányosak az univerzumot illetően azonban kultúrájuk érdekes. Fejletségi szintjük 3-as kategória.
 
-         Tehát nem vehetők fel.
 
-         Véleményem szerint még nem.
 
-         Röviden megindokolná?
 
-         Nagyon sok furcsa dolgot tapasztaltam. Az egyik élményem alapján utána néztem az unilex történelmi részében; a háború címszó alatt találtam kópiákat, melyek szakasztott azt játszották elém, amit lent láttam. Borzalmas volt, ahogy repülőgéprajok szálltak az ellenséges városok fölé és bombázni kezdték őket. A házak összeomlottak az utcákon, emberi lények feküdtek szanaszéjjel vérbe fagyva, kicsavart tagokkal, síró gyerekek kóboroltak az utcákon anyjuk után sikoltozva.
 
-         Igen én is láttam ezeket a kópiákat, bár személyes tapasztalatom még nincs, mint Önnek. Ez azonban csak egy ok és tudja jól, hogy legalább három tényezőnek kell teljesülnie ahhoz, hogy lemondjunk róluk. Van még valami hasonló erősségű az észrevételei között?
 
-         Sajnos van, és úgy gondolom, több mint három tényezőt fogunk találni a legsúlyosabbak közül.
 
-         Hallgatom!
 
-         A második tényezőként talán az jöhetne szóba hogy, az Egészségügyi Szabályzat előírásainak nem felelnek meg bizonyos tekintetben a bolygó nagyon elmaradott és elemi követelmények sem teljesülnek. Láttam olyan területeket, ahol naponta ezer számra pusztultak el az emberek.
 
-         Valamilyen járvány ütötte fel a fejét?
 
-         Pontosan nem sikerült megállapítanom a hozott minták kiértékelése folyamatban van. Úgy összegezhetném, hogy járványok is az okai a tömegpusztulásnak. Azon kívül rengetegen halnak éhen.
 
-         Éhen? De hát úgy tudtuk, hogy a Föld élelmiszer szempontjából lakóinak a húszszorosát is képes lenne ellátni táplálékkal. Hiszen éppen ezért szervezték az akciónkat, hogy a Föld betegségét kivizsgáljuk, a reakciót visszafordítsuk és a földiek felvételével biztosítsuk a cserekereskedelmet az élelmiszerszektorban. Nem értem, hogyan lehetséges, hogy ezen a bolygón éhen halnak az emberi lények.
 
-         Van egy igen súlyos probléma ezzel kapcsolatban. Ennek is utána kellett néznem. Az unilex gazdasági fejezetét jelölte meg a gép és elképesztően érdekes volt a kópia a pénzről.
 
-         Ó hát még nem nőttek ki a pénzrendszerből. De hisz akkor még bölcsődések. Talán túlzás is volt a 3-as kategóriába sorolni a fejlettségi szintjüket.
 
-         A 3-as kategóriát a számítógép jelölte meg nyilván talált olyan komponenseket, melyek ideemelték az emberi lényeket.
 
-         Kíváncsi volnék mik azok az összetevők, ugyanis az eddig elhangzottak csak a felvétel ellen szólóak voltak. Van legalább egy valamire való vezetőjük?
 
-         Nos a vezetést illetően nem igazán sikerült eligazodnom az emberi lényeken. Egy személyi vezetőjük nincs. Világkormány nem létezik még csak nem is Földrész tartomány a beosztásuk.
 
-         De hát akkor milyen a közigazgatásuk?
 
-         Nemzeteknek, vagy országoknak nevezik szűkebb társadalmaikat.
 
-         Több társadalom is létezik egymás mellett?
-         Pontos számadat még nem áll rendelkezésre, de azt hiszem száznál több rendszer van egyszerre hatalmon. Határokkal osztják el a területeket és háborúznak egymás közt. Nincs egység, szervezettség.
 
-         Ez nagyon emlékeztet engem saját történelmünkben található momentumokra. Valamikor Bruce előtt nálunk is létezett ilyesmi. Abból a korból maradtak fenn az adatok a pénzről, háborúról, társadalmakról. Mennyi az esély arra, hogy egy világkormány megalakuljon rövid időn belül?
 
-         Véleményem szerint semmi, már ami a rövid időt illeti, mint említettem jelenleg is folynak háborúk. Jártam egy az emberek által Boszniának nevezett helyen, ahol szemtanúja voltam az eseményeknek fegyvertelen embereket gyilkoltak a katonák, amennyire ki tudtam venni, azért, mert más nemzet fiainak vallották magukat. Ez a hely az egyik fő kontinens Európa nevezetű közepén van és a környező országok, sőt az egész világ felháborodottan ugyan, de hagyják az események történését. Van ugyan egy néhány kezdeményezés az egység kialakítására, találkoztam ENSZ, meg NATO, meg Európai Unió, meg Amerikai Egyesült Államok nevezetű törekvésekkel, meg van néhány terrorista szervezet is, bár ezek az utóbbiak az erőszakon alapszanak, így eleve nem lehet számításba venni őket, de azért sem, mert ezek a szervezkedések mind nagyon gyerekcipőben járnak.
 
-         Pedig volt már két „Világ”-háborújuk, igazán megtanulhatták volna már, hogy miféle métely ez! Boldogok lehetünk mi Sercek, hogy Bruce elhozta nekünk a békét, s mi már nem kényszerülünk ilyen alantas dolgokkal foglalkozni, mint pénz, háború, társadalmak. Van-e még valami, amit tudnom kell döntéshozatal előtt?
 
-         Még egy érdekességet emelnék ki, csupán kuriózumként. Az hogy társadalmaik vannak igen erős nemzettudatuk, nacionalisták, némelyek soviniszták egy dolog, de alapvető jellemvonásaik közé tartozik az önzés, az irigység, a gyűlölködés, ezenkívül pedig született gyilkosok. Ha hatalomra jutnak kivétel nélkül a maguk hasznára fordítják. Néhány éve volt egy hosszabb periódusú sikertelen kísérletük az egység kialakítására, de ez elég kis területet ölelt fel és kudarcba fulladt, azon kívül az eszme gyakorlati megvalósítása hagyott némi kívánni valót maga után.
 
-         Köszönöm 89678 nagyra értékelem a segítségét, véleményét szem előtt tartva fogom a jelentését átnézni. Döntéshozatalra várom két mili-ciklus múlva. Végeztem.
 
 
*****
 
Az űrhajó tovább keringett a Föld körül, utasai, pedig végezték dolgukat. A fémtest hidegen villant a csillagok között. Csend honolt a gép belsejében. Csak a szokásos zümmögő zaj hallatszott. Az egyik űrhajós, ki a Földön járt küldetésben éppen pihenőjét töltötte. Rákapcsolódott az elektromos berendezésre, mely tetőtől talpig megvizsgálta, azon kívül a pihenését is szolgálta, emellett még energiával is ellátta. Egyszóval minden szükségletét kielégítette. A másik utas, mint az előbbi párbeszédből kiderült a parancsnoki tisztet töltötte be a hajón. A rendfokozatokra úgy látszik a Serceknél is szükség volt, akármennyire is egyenlők voltak. Nos, a parancsnok kényelmesen elhelyezkedett, fejére tette a fejhallgatót, aztán bekapcsolta a monitort és értékelni kezdte a jelentést. Míg a jelentést hallgatta és a monitoron a felvételeket nézte emlékezetébe idézte 89678-as Serccel folytatott beszélgetését, kiemelve a döntést befolyásoló részleteket.
 
A monitoron csodálatos zöld rét jelent meg apró sárga virágokkal tarkítva, a háttérben egy ködbevesző hegycsúcs emelkedett. A réten elszórtan néhány nagy szarvú, busa fejű, barna, szőrös lény valószínűleg táplálkozott. Aztán felbukkant egy emberi lény nagyon apró volt és a biokijelzőn megjelent egy kód -17-es, tehát a lény gyermekkorú, földi évben számolva 3 éves lehetett. Két hosszú szőke hajfonata libegett dereka körül, amint ugrándozott a réten. A tökéletes álcázásnak köszönhetően semmit sem vett észre. Bár nem lehet tudni mit tett volna, ha észreveszi a Sercet, aki lefilmezte. Milyen is egy Serc, mármint az emberhez képest. Anatómiai felépítése hasonlít az emberéhez; fejformája kissé hosszúkás; és jelentősen megnagyobbodott. Szája apró; orra sem feltűnően nagy; csupán szemei sokkal nagyobbak, ám fejük méretéhez képest ez sem meghatározó; fülük mérete is normális csak az embertől eltérően csúcsban végződik; azon kívül nincs szőrzetük. Ez a kis lény hosszú hajáról jutott eszébe.
 
A monitoron néhány számadat jelent meg a bolygó lakóinak életviteléről, a társadalmi felosztásról. A Serc parancsnok csak az összesítést nézte meg, mely szerint közel 6 milliárd emberi lény él a bolygón. Ez a számadat elképesztette, de ezek után érdeklődve figyelte az IQ grafikont. Olyan hullámzást tapasztalt, mely emlékeztette a Koptó bolygó felderítésekor tett észrevételekre. A grafikon után egy montázs következett, melyet egy speciális program segítségével készített a 89678-as a földiek információs és kommunikációs hálózata szolgáltatta hozzá az adatokat. Semmit sem mondtak neki a különböző politikai szervezetek, melyek felvillantak a montázsban, néhány ismertebb diplomata és vezető, valamint a gazdasági struktúra. Azt a konzekvenciát viszont levonhatta, hogy a Földön majdhogynem kautikus állapotok uralkodnak. Teljes a fejetlenség és a pénz a domináló erő. A bankrendszerek néhol teljhatalmat élveznek, néhol a háttérből irányítanak, de szinte mindent kézben tartanak. Végére ért a jelentésnek és letelt a két egység is, így elindult, hogy a 89678-assal megvitassák a küldetésük további részleteit.
 
*****
 
-         Kiértékeltem a jelentését – kezdte a parancsnok – és igazán színes és jó minőségű anyagot készített. Csak gratulálhatok hozzá.
 
-         Köszönöm Z767 igyekeztem megfelelni a Serc Szabályzatban foglaltaknak.
 
-         Döntésünk meghozatala előtt, ha bármilyen hozzáfűzni valója van, kérem, mondja el.
 
-         A pihenőm után maradt még némi idő, amit arra használtam, hogy utána nézzek néhány dolognak. Elsősorban az nem hagyott nyugodni, hogy előző beszélgetésünk alkalmával Ön megemlítette a vezetőkkel való kapcsolatfelvétel lehetőségét. Erre összpontosítottam, amikor kutatni kezdtem az adattárban. Miután nem kaptam kielégítő választ a kérdéseimre telekommunikációs úton kapcsolatba léptem a Földdel. Készítettem egy montázst a jelenlegi helyzetről. Nagyon nagy mennyiségű adat került be a hálózatba, mikor neki kezdtem nem gondoltam, hogy ilyen hatalmasra duzzadt információhálózattal rendelkeznek a földiek. Így a szelektálást háromszor is elvégeztem a géppel, három különböző szempont szerint. A végeredmény még így is elképesztő. A gép 33967 olyan földi lényt határozott meg, aki alkalmas lenne a feladatokra.
 
-         Tehát közülük kellene kiválasztanunk néhányat a kapcsolatfelvételre.
 
-         Igen, de találtam egy sajnálatos tényt, mely ez irányú döntésünket befolyásolhatja.
 
-         Éspedig?
 
-         A bagumik és a lepták már többször próbálkoztak a kapcsolat létrehozásával. Sikertelenül. Találtam archív anyagokat arról, hogy a földiek általuk UFO-nak nevezett lényekkel léptek kapcsolatba, a leírások alapján bagumi és lepta lények lehettek. A beszámolók szerint tanulmányozták az emberi fajt és ez is, amellett szól, hogy ők jártak itt. Ezen kívül tudomást szereztem egy szerencsétlenül járt űrhajóról, melynek utasait viszont az emberek tanulmányozták; az utasok a szerencsétlenséget természetesen nem élték túl. A lényeg viszont az egészből az, hogy az emberek vezetői az egész UFO-kal kapcsolatos dolgot hivatalosan nem ismerik el. A tudomány és a vezetés osztja azt a „hivatalos” álláspontot, hogy egyedül vannak az univerzumban. Agyon hallgatják az információkat; azon kívül nem egy eset tanúsította, hogy az emberek ellenségesen, olykor kiszámíthatatlan viselkedéssel fogadták a közeledéseket.
 
*****
 
Az űrhajón az összekapcsolt áramkörök működésbe léptek és a hajó elküldte hívójelét a bázis felé. A Serc-bázis hamarosan válaszolt. Mivel az információk a Földről már a feldolgozás pillanatában a hálózatba kerültek, így a bázison, sőt az anyabolygón is azonos ismereteket szereztek és hasonló következtetésre jutottak a felelős Sercek. Bár a Serc-társadalom technikai és pszichikai fejlettségének köszönhetően már az univerzum jelentős hányadában jelen volt mégis egy-egy új bolygó bevonásának lehetősége új izgalommal töltötte el a Serceket.
 
-         K827 az Optionsnak; Z767 jelentkezzen!
 
-         Itt az Options Z767 és 89678 jelentkezünk, várjuk döntésüket.
 
 
-         Egyelőre maradjanak orbitális pályán. Septon megtartotta magának a döntéshozatal jogát. Kapcsolatfelvétel 3.19-kor. Végeztem.
 
 
*****
 
A hajó tovább keringett a végtelen űrben a csillagok sziporkázó fénye elsápadt az irigységtől a csillogó fémtest láttán. A sercek mindketten pihenőre vonultak vissza és feltöltekeztek energiával, hiszen nem tudhatták milyen döntés születik az akciójukat illetően. 3.19-kor mindketten feszülten várták a Bázis jelentkezését.
 
-    K827 hívja az Optionst; jelentkezzenek.
 
-    Options jelentkezik, itt Z767 és 89678; felkészültünk adásuk vételére.
 
-    Ismertetem Önökkel Septon döntését. Az anyabolygó összegezte jelentésüket, és
minden szempontot figyelembe véve úgy döntött a Föld még nem érett meg a felvételre. A Bruce által lefektetett dogmák szerint a földiéhez hasonló lények felvétele kifejezetten veszélyes, ezért nem lehetséges. Beavatkoznunk társadalmi fejlődésükbe szerintem lehetetlen, hiszen ez a tény később ezekből a lényekből ellenérzést válthat ki. Ez pedig bomlasztaná a Serc egységet és veszélyeztető tényezőként szerepel a Serc Szabályzatra nézve. Van valami hozzáfűzni valójuk?
 
-         Természetesen maximálisan egyetértünk a döntéssel, kérem, adja meg a koordinátákat a visszatéréshez.
-         Orbitális pályáról korrekció: 6;7;0;8;3;1 maximális sebességgel két hét múlva itthon lehetnek, erre az időre a hibernáció, szükségtelen töltsék pihenéssel és tájékozódással az időt. A mielőbbi viszontlátásra. Jó utat! Végeztem.
 
Néhány pillanat elegendő volt a koordináták betáplálására és a Serc űrhajó búcsút mondott, a Földnek. A kék bolygó tovább rótta évmilliárdok óta tartó köreit.
 
 
*****
 
 
 
Egy kis folyó partján egy nagy hegy tövében magányos házikó állt. Az emeletről kiáltás harsant:
-         Apa, Anya gyertek gyorsan!
 
-         Mi történt? – ugrottak fel egyszerre a szülők.
 
-         Ugye mondtam, hogy az nem csillag, képzeljétek eltűnt.
 
A férfi követte fiát az emeletre és belenézett a kis távcsőbe. A millió csillag között valóban nem találta azt az egyet, amit már három éjszakán keresztül figyeltek. Mivel a csillagtérképeken nem találták, azt a pontot különböző variációkra gondoltak, talán új csillag? Netán egy üstökös csak még messze van? A kisfiú élénk fantáziájának köszönhetően első perctől fogva idegen űrhajónak gondolta. Most már bizonyos volt benne, hogy feltételezése helyt álló, és nem a kalandvágy fűtötte, amikor arra gondolt, hogy jó lenne egyszer találkozni velük. Azt kívánta, bárcsak visszajönnének. Ki tudja talán egyszer teljesül kívánsága, ők, vagy mások felveszik velünk a kapcsolatot, mert NEM VAGYUNK EGYEDÜL.
 
VÉGE! Vagy mégsem?
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Lukács Ibolya - luibi888@gmail.com

Ez van! Most aztán várhatunk még pár száz évet, hogy újra megvizsgáljanak bennünket. Ha addig nem irtjuk ki egymást, és nem tesszük tönkre ezt a csodálatos bolygót.
Nagyon tetszett!

george bajzath - Philadelphia USA

Sajnos nagyon is igaz a leirtak !!!

De hivatalosan nem lehet errol beszelni ,mert az emberek fel se fogjak mi lenne akkor ha kiderulne az igazsag !!!

Viszont sok sok sartalan is megjelenik akik azt hiesztelik ok mar latak UFO-t stb ezert fogadja ketkedve az ember a bejeneteseket .

Sok sikert az egeszhez .
udv.george bajzath

Kate - Re: Máriának

Kedves Mari! Meg mertem volna esküdni, hogy ez az írás nyeri el a tetszésedet... Köszönöm jöttöd és jeled:)
Üdv. Kate

P. Szabó Mária - pszm@pszmirodalom.hu

Hát ez tetszik, de mindjárt éjfél van, úgyhogy holnap folytatom:)
puszillak: Mari