Go to content Go to menu
 


mandaláim leírással

1. A tenger békéje

  
A mandala közepét egy sirály-pár uralja kék alapon ezüstszínűek. Asszociatív a madár-pár a béke követeire, a galambokra. A mandala külső pereme homokszín barna, körberakva csigákkal, kagylókkal, tengeri csillagokkal, melyek ugyancsak párban helyezkednek el egymással szemben. Egyfajta tükörjelleget kölcsönöz a színek ellentétes használata.
 
 
2. Remény-angyalai
 
  
Középről kiindulva egy szív jelenik meg a mandalában, melyből a szeretet lángjai bukkanak elő. A szív alsó harmadából „angyal-szárnyak” nőnek, melyek lila és kék árnyalatai után ezüstben végződnek. A lila árnyalatai Zadkiel arkangyalt idézi, akinek színei az ibolyalila és a violaszín, csakrája a koronacsakra. Ha tisztánlátásra van szükségünk, vagy ha gyarapodásban kihívásokkal kell szembenéznük, de meditációhoz, megvilágosodás kereséséhez is Ő lehet segítségünkre. A kék árnyalatai Mikáél arkangyal oltalmazó, tisztító, beburkoló, védelmező energiáját jeleníti meg. Ez az energia erősíti auránkat, a torokcsakra tartozik hozzá. Mikáél a kulcs, ha felismertük igazunkat és ki akarunk állni érte, vagy ha védelemre van szükségünk. A külső perem rózsaszínes árnyalatai Jophiel arkangyal – nevének jelentése: Isten szépsége – és az ébredés és bölcsesség, megvilágosodás és ihlet, öröm megtestesítője. Valamint Chamuel arkangyal – nevének jelentése: Isten-látó, Isten-kereső – ő az aki a feltétel nélküli szeretet, gondoskodás, kapcsolatok, figyelmesség fogalmakkal azonosítható. A mandala legkülső peremén „őrlángocskák” váltakoznak, ritmikus vörös-arany színekben.
 

3. Végtelen szeretet

  
A mandala két manduból, azaz megnyilvánulatlanból áll, s alkot egy bindut, azaz egymás számára létező jelenpontot. A lángok a kiáramlás szimbólumai. A lila, arany, vörös, rózsaszín árnyalatai pedig harmonikus illeszkedéssel igyekeznek kifejezni a végtelen szeretetet.


4. Haladás

 
A kiinduló középpont már önmagában is egy egész, a yin-yang egyensúlyával, s ebből indul ki az erős rózsaszín és arany sávokkal egyensúlyra törekvő kiáradást szimbolizáló körszeletek, útjuk a bíbor térbe vezet. Ezt követi egy kék lezáró réteg, melyet az ellentétet megjelenítő (tűz és víz) vörös „tűzörvény” vesz körül kifelé haladva spirál alakban. Ezt kíséri egy rózsaszín árnyalattal harmóniát teremtő külső réteg, melyet őrlángok osztanak egyenlő részekre, s az egész tachionba csavarodik.

5. Lebegő tudat

  
A mandala kiindulási pontja víztípusú forrás, mely tardiont jelenít meg. A színek széles spektruma gyakorlatilag lehetővé teszi a Mindenség fogalmával való azonosulást. A kissé jobbra tolt közép kiteljesedése hatos tagolású, mely rózsaszín térben lebeg. Majd egy élesen körülhatárolt kettős vonal választja el az ugyancsak rózsaszín csöndzónától. A belső perem egyfajta demarkációs vonal, mely egy négyszálas végtelent formáz zöld színével a reményt sugározva. A szimmetriát 12 lila ellipszis adja, melynek minden második tagjából indul egy kétirányú kiáramlás. Kifejezve a végtelen lehetőségeket, megjelenítve a lebegő tudatot.

6. Ki- Beteljesülés

 A mandala közepét két szív foglalja el, melyek egymásban léteznek. A belső szív befelé forduló és a külső kifelé forduló lángja színegyezőségével és ellentétes irányával adja meg a harmóniát. A kettős szív a pillangó álma, mely ki- és beteljesülését szimbolizálja. A pillangó ugyancsak ellentétes színharmonizációt vonultat fel. Akárcsak a jobb, illetve a baloldali „páros” lángvirág, melynek piros, illetve kék színe a tűz-víz elem megjelenítését szolgálja. A mandala alsó harmadában kibontakozó tűz „vízcseppjei” a felső harmad tűzének lángnyelveivel kerül szinkronizációba.


7. Kinyilatkozás

  
Arany középben egy fekete kereszt indítja a mandalát a formáció itt négyszög, melyet egy rombusz fog közre erős rózsaszínnel aranykerettel. Ezt egy kék kinyílt „kagyló” tartja, melyet felfelé egy szív, lefelé egy csepp helyez egyensúlyba. A szívben lévő „jel” ugyanaz, mely a közepet uralja, és az alsó harmadban is megjelenik. Szimbolizációja a szentháromság, azaz Atya (fenn) Anya (lenn) és Fiú (középen). Az egész mandala négy fő részre osztható. Az alsó és felső a föld és ég, a két oldalsó a jobb és bal, vagyis négy irány kifejeződése.
 
8. Energia
 
  
A mandala közepe a téridő szimbólumával indul, s mind a hat szárán egy-egy újabb téridő szimbólum helyezkedik el. A Hatos tagolódás a mandala egészére jellemző, a kék színű (víz) téridő szimbólumok között helyet foglaló piros (tűz) magformákban, de a külső peremen megjelenő 12 hármas csoportokra osztódó „háromszögekben” is. A fekete- arany sávok a fény és árnyék megjelenési formái.
 
 

9. Ataisz üzenete

  
Ataisz az elsüllyedt Őshaza „üzenetét” egy tengeri csiga hordozza. A középről kiinduló csigavonal piros, melyet körbevesz a tenger kékje, mindez ezüst alapon, mely a Hold ezüstjére asszociál, hiszen kétségtelen a Hold és a tengerek kapcsolata. A „csiga” belsejében sejtelmes lila anyag van, mely az üzenetet rejti. A jobb alsó harmad homokszínében megjelenő kék energia mintázat zárja le, illetve hagyja kicsit nyitva a mandalát.
 

10. Csillag-tánc

  
A mandala kiinduló pontja egy erős rózsaszín „középpont”, belőle kiindulva a kék különböző árnyalataiban tizenhat szirmú lótuszt találunk, mely a fény szimbólumának dupla megjelenése. A továbbiakban is jellemző a dupla nyolcas tagolódás. A 16 szirmú lótusz szirmai között egy-egy aranypont jelenik meg, majd a következő alakzat körbefutó kétszer nyolcasának jelei hasonlítanak a királyi jogar nyelén található a „világ teremtésének jeleként” ismertetett formációhoz, valamint hasonló jelekkel díszítettek székely-kapukat is, és népművészetünkben is több helyen felfedezhetők ezek az „időszálak”. A mandalát 16 arany-ezüstként váltakozó csillag zárja le
 

11. Matéria

 
A mandala egésze leginkább egy „gépalkatrészre” fogaskerékre emlékeztet. A közép egy „fekete-lyuk” melybe akár egy tengely is illeszthető lenne, majd fémes csillogású ezüst következik, ezt követi a kék kétárnyalatú újabb „fogas-szelete”. A belső alap a mandala egészénél arany, mely a feketével egyensúlyt, harmóniát teremt az „anyagban”. A következő réteg a lila két árnyalatával fokozza a kék által elkezdett hatást, melyet a fekete-ezüst kombinációja egészít ki. A mandalát fekete karéj zárja le.
 

12. Összefonódás

  
A mandala ezüst alapjában a tűz és víz párhuzamát, összefonódását kísérhetjük figyelemmel. A mandala üzenete „amint fenn, úgy lent” a mikro- és makrokozmosz harmonizációja. Ugyanakkor Moebius szalag asszociációjaként is értékelhetjük ezt a formát. A mandala színhatása éppen egyszerűségével juttatja kifejezésre a nagy gondolatokat.
 

13. Csillaghalmaz

  
A mandala közepe az arany három árnyalatával ábrázolt triász, mely alatt további triászok helyezkednek el. Színeit tekintve domináns a kék és ezüst, a zöld és arany, valamint az alakzatok sokaságától rejtve egy fekete téridő szimbólum is felfedezhető. A halmaz összességében gömbformát vesz fel.
 
  
14. Körforgás
 
  
A mandala központi eleme maga az aranyszínű Nap. Egy fekete sáv választja el, de mégis hozzákapcsolódóan jelennek meg a vörös két árnyalatával kombinált ívek, melyek nyolcas tagolódást mutatnak, szimbolizálva az arany közép kiáradó fényét. A közöttük lévő teret fekete-ezüst háromszög alakzatok töltik ki, melyeket egy vékony aranysáv vesz körül, amiből ugyancsak fekete „pálcikák” vezetnek ki. Összességében egy óra fogaskerekére is emlékeztet, mely jelképezi a körforgás szempontjából igen nagy jelentőséggel bíró múló időt.

 
15. Tudat
 
 
Misztikus ősi tudást áraszt ez a mandala. A közép egy hat cikkre osztott kör, mely téridő szimbólumként szerepel, vörös-kék tűz-víz asszociáció. Ez a színhatás tovább gyűrűzik a következő sávra, mely már kétszer négyes tagolású a fény aspektusát hordozza. Következik egy újabb kétszer négyes motiváció, mely zöld és narancs színekkel jelentkezik. A zöld félköríveken lila háromszögek aranyfényben. Végül a lezáró sáv fekete.
  
16. Rend-szer
 
  
A tagozódás hatos, illetve kétszer hatos elrendezésű, ez alól csak a közép a kivétel mely kétszer négyes, azaz nyolcas, tehát középen jelenik meg a fény. A mandala meghatározó színei a kék és a narancs harmóniáját jelenítik meg, mely a rend-szer elengedhetetlen feltétele.
 

17. Egyenletesség

 
Kör alakú aranykeretes tükör közepén dupla hatszirmú lótusz színei kiegyensúlyozottságot közvetítenek kifelé haladva. Mindez egy újabb tükrön helyezkedik el, mely hatszögű, világosabb kék, halványsárga kerettel. Míg a belső tükör színvilágával Istent idézi, a külső az embert jeleníti meg. Folytatódik a hatos rendszer, dupla váltakozó tűzszimbólumokkal, melyek mellett fekete vízszimbólumok bukkannak fel. A következő két sáv arany és lila színekkel folytatja az egyenletesség szimbolizálását. A lezáró réteg pedig egy hármas gyűrű kék-ezüst színben, melyet egy fekete hatos tagolódású rész tesz intenzívebbé.
 
 
18. Váltakozás
 
  
Négyes tagozódás vonul végig a mandalán, a közép lila-ezüst kezdete egy narancsszínű körben helyezkedik el. A következő réteg a zöld két árnyalatával ugyancsak kétszer négyes elrendezést mutat, mely egy bíborszínű körben látható, s egy lila „négyes” kíséri. A tendencia folytatódik az alakzatok tovább követik a négyes tagozódást. A kék-arany váltakozását vörös egészíti ki. Az egész mandala egy lila körben foglal helyet.
 
 
19. Szerelem
  
 
Mind a színeivel, mind a formáival a szerelem szépségét, egységét, teljességét fejezi ki. A közép itt is szív, a szerelem örök szimbóluma. Színeit tekintve vörös és rózsaszín kombinálásával, ezt öleli körül a fény nyolcas tagozódású alakzata. Az egész egy bíbor színű körbe van zárva, melyet szimmetrikusan váltakozó lángok őriznek. A következő sáv hetes tagozódású, hét aranyháromszög halad körbe, mely Isten megnyilvánulása, rajta hét szívvel, s mindezek egy-egy kék alapon helyezkednek el. Az alatta elhelyezkedő bíbor alap kiemeli a kék-arany-vörös színkombinációt. A következő sáv a klasszikus görög minta a meander, melyet „futó-kutya” néven is ismernek. A külső peremen négyes tagolódás van jelen, itt a zöld harmonizál a rózsaszínnel. Az egészet aranyszegély zárja le.
 
  
20. Metamorphosis
  
 
A középpontban egy piros-fekete szív helyezkedik el, melyet körbevesz egy kétszer hatos rózsaszín alakzat. Ebből indulnak ki a kisebb cseppformák mely a közép uralta tűz szimbólumával szemben a vizet jeleníti meg. Kék-arany csepp formák díszítik a szárnyakat a külső lezáró sáv pedig vörös és fekete, ez a visszatérés a kezdethez, hiszen a közép színeit mutatja. A mandala felső harmada ugyancsak a tűz, míg az alsó harmad, az egymásba érő cseppekkel a víz jelentését hordozza.

 

 

Comments

Add comment

Overview of comments

Tracydon - 9n0jg7su

wh0cd316979 <a href=http://motilium25.top/>motilium</a> <a href=http://toradol2010.gdn/>toradol headache</a> <a href=http://amitriptyline2016.top/>elavil 10 mg</a> <a href=http://elimite50.top/>permethrin cost</a> <a href=http://advair2013.gdn/>advair by mail</a> <a href=http://seroquel365.top/>for more</a> <a href=http://ventolin2011.us/>ventolin without a prescription</a> <a href=http://buyanafranil-365.top/>anafranil</a>

AlfredRom - ybu35txd

wh0cd643151 <a href=http://zoloftonline.us.com/>Zoloft Online</a> <a href=http://allopurinol.us.org/>allopurinol</a> <a href=http://triamterenenorx.us.com/>Cheap Triamterene</a>

CharlesHarly - k0cn4sur

wh0cd568383 <a href=http://diclofenacsodium.us.com/>cheapest diclofenac</a> <a href=http://propranolol3.us/>propranolol 40mg</a> <a href=http://suhagra.us.com/>suhagra</a>

AaronChiet - v8ier7cz

wh0cd458543 <a href=http://elocon.us.org/>click here</a> <a href=http://onlinecipro.us.com/>CIPRO PRICE</a>

Eugeneemice - lp6wqm45

wh0cd546856 <a href=http://colchicine2017.top/>colchicine</a> <a href=http://vardenafil100.top/>vardenafil</a> <a href=http://phenergan25.gdn/>phenergan dm</a> <a href=http://furosemide25.top/>lasix furosemide</a> <a href=http://cialis250.top/>cialis buy cheap</a> <a href=http://citalopram2017.top/>citalopram for depression</a> <a href=http://atenolol2014.top/>atenolol</a>

Kennethnib - vtxppzqb

wh0cd37212 <a href=http://baclofen2017.top/>baclofen</a> <a href=http://buyadvair250.gdn/>buy advair online</a> <a href=http://buystromectol20.top/>stromectol</a> <a href=http://allopurinol2013.gdn/>purchase allopurinol online</a> <a href=http://methotrexate9.top/>methotrexate</a> <a href=http://cipro-365.top/>cipro</a> <a href=http://eurax7.top/>eurax</a>

Tracydon - shleyf8z

wh0cd262619 <a href=http://buyretina.us.com/>buy retin-a</a> <a href=http://propranolol365.us.com/>propranolol</a> <a href=http://onlinecialis.us.com/>cialis online from canada</a>

MichaelHop - bghby158

wh0cd622754 <a href=http://buycytotec100.top/>buy cytotec</a> <a href=http://wellbutrin9.us/>wellbutrin</a> <a href=http://baclofen7.gdn/>baclofen</a> <a href=http://buytrazodone5.top/>buy trazodone</a> <a href=http://doxycycline2014.top/>vibramycin 100 mg</a> <a href=http://buycelexa20.us/>buy celexa</a>

CharlesHarly - u4i892lx

wh0cd514021 <a href=http://buy-cafergot.com/>buy cafergot</a> <a href=http://buyneurontin.us.com/>Buy Neurontin</a> <a href=http://stromectol.us.com/>stromectol</a>

AaronChiet - ph78rx8b

wh0cd404183 <a href=http://tadalafil.desi/>tadalafil</a> <a href=http://propecia.sexy/>finasteride online</a> <a href=http://baclofen.sexy/>baclofen</a> <a href=http://atenolol.reise/>click for source</a> <a href=http://cafergot.reisen/>cafergot</a> <a href=http://trazodone.express/>trazodone</a>

Tracydon - dtd6mvl6

wh0cd208259 <a href=http://bentyl.us.com/>Bentyl</a> <a href=http://abilify.us.org/>cheap abilify</a> <a href=http://elimite365.us.com/>purchase elimite</a>

MichaelHop - xy5wuehf

wh0cd568394 <a href=http://buyfluoxetine-1.top/>10mg fluoxetine</a> <a href=http://vermox15.top/>vermox</a> <a href=http://medrol500.top/>medrol pak 4mg</a> <a href=http://buyamitriptyline365.top/>buy elavil</a> <a href=http://sildenafil100.us/>sildenafil</a>

CharlesHarly - s4l3zg6z

wh0cd459661 <a href=http://celebrex2017.us.com/>celebrex without prescription</a> <a href=http://cytotec365.us.com/>purchase cytotec</a> <a href=http://flagyl500mg.us.com/>purchase flagyl</a>

Bennyfex - 807xebmj

wh0cd426818 <a href=http://buycelexa2016.us/>celexa</a> <a href=http://buyprednisolone20.gdn/>prednisolone</a> <a href=http://buyneurontin3.top/>neurontin</a> <a href=http://buyavana-9.top/>our site</a> <a href=http://amoxil2011.gdn/>buy amoxil without prescription</a>

AaronChiet - vbnwi5jz

wh0cd349823 <a href=http://tretinoincream.us.com/>retin-a</a>

Kennethnib - uu3izyhx

wh0cd914946 <a href=http://viagrabuy.us.com/>VIAGRA COST</a> <a href=http://metformin2016.us.com/>metformin</a>

Tracydon - to55z6ah

wh0cd153894 <a href=http://buyavodart.us.org/>buy avodart</a>

CharlesHarly - ybq5tawb

wh0cd405301 <a href=http://ventolin4.top/>ventolin</a> <a href=http://fluoxetine2015.us/>fluoxetine hcl 20 mg</a> <a href=http://fluoxetine16.us/>fluoxetine</a> <a href=http://buycephalexin2015.top/>cephalexin</a>

AlfredRom - gkr8vze8

wh0cd480066 <a href=http://lasix365.us.com/>lasix</a> <a href=http://wherecanibuyviagra.us.com/>generic viagra india</a>

Bennyfex - ohxwhjwk

wh0cd372456 <a href=http://onlineclonidine.us.com/>online clonidine</a> <a href=http://bentyl10mg.us.com/>buy bentyl</a>